VZDIALENOSŤ ZORNÍC (PD)

Čo je to vzdialenosť zorníc (PD)?

Ak ste doteraz ​dioptrické okuliare​vôbec nenosili, pravdepodobne neviete, že vzdialenosť zorníc (PD) je veľmi dôležité a cenné číslo. Ako sám názov napovedá, je to vzdialenosť od stredu vašej jednej zrenice k tej druhej, udávaná v milimetroch. V prípade dospelého človeka sa tento rozmer pohybuje približne v rozmedzí 54 – 74 milimetrov a pri deťoch je to trošku menej, 43 – 54 milimetrov.

Tento údaj sa spravidla vyjadruje dvomi spôsobmi, a to ako jedno číslo, napríklad 55 (55 milimetrov), alebo dvomi číslami, napríklad 26 a 29. V druhom prípade tieto čísla

vyjadrujú samostatne vzdialenosť od stredu pravej a ľavej zrenice k stredu vášho nosa. Obidva spôsoby sú samozrejme správne.

Prečo je dôležité poznať svoje PD?

Hlavnou úlohou našich optikov je uistiť sa, že vyberú a vsadia vám do vašich nových okuliarov šošovky (sklá), ktoré potrebujete. Ak sa im však do rúk dostane nesprávny údaj o vzdialenosti zorníc, “optický stred” vašich šošoviek bude nesprávny taktiež a vaše nové okuliare vám nebudú slúžiť tak ako by mali.

Vzdialenosť zorníc sa štandardne meria počas každého vyšetrenia očí. Bohužiaľ, nie každý očný lekár alebo optometrista údaj o PD vyznačí aj vo vašom lekárskom predpise. V takom prípade vždy radíme najprv kontaktovať vášho očného lekára a zistiť, či tento údaj nenájde vo vašich záznamoch. Ak sa ani takto k vášmu PD nedopátrate, nič sa nedeje, odmeráme vám ho MY. Je to bežný postup v očnej optike.