HYPERMETROPIA (tzv. dalekozrakosť)

Je refrakčná vada (chyba) keď oko je príliš malé respektíve krátke a preto zobrazuje obrazy predmetov nachádzajúcich sa v nekonečne (pre oko 5 a viac metrov) až sa sietnicou a na sietnici sa vytvára neostrý obraz. Človek ktorý trpí hypermetropiou vidí lepšie (nie však dobre) na ďiaľku ako na blízko. Očná šošovka, aby dorovnala obraz musí viac akomodovať (zaostrovať) tým viac, čím bližšie je pozorovaný predmet.

Prakticky musí zaostrovať aj pri pohľade do ďiaľky keď ametropické oko (oko bez refrakčnej vady) bežne „relaxuje“.

Príznaky ďalekozrakosti:

Neustála snaha akomodovať (zaostrovať) spôsobuje rýchlu únavu očí, až prípadnú bolesť hlavy. Slabá hypermetropia sa často v mladom veku (do 35-40 rokov) nemusí vôbec prejaviť, alebo oko ju dokáže vlastnou akomodáciou samo vykorigovať.

Korekcia ďalekozrakosti:

Hypermetropia sa koriguje „plusovými okuliarovými šošovkami, ktoré posunú obraz na sietnicu a obraz sa stáva ostrým.