MYOPIA (tzv. krátkozrakosť)

Je refrakčná vada (chyba), keď oko je príliš veľké, respektíve dlhé a preto zobrazuje obrazy predmetov nachádzajúcich sa v nekonečne (pre oko 5-6m) pred sietnicou a na sietnici sa takto vytvára neostrý obraz. Človek, ktorý trpí myopiou vidí dobre na blízko, ale zle na diaľku. V tomto prípade (na rozdiel od hypermetropie) očná šošovka túto vadu neskoriguje ( nedokáže sa sploštiť, aby znížila lom a takto posunula obraz na sietnici).

Príznaky krátkozrakosti:

Najčastejším a pre okolie najviditeľnejším príznakom je typické žmúrenie očí a prílišné približovanie čítaného textu k očiam, alebo priblížovanie hlavy k čítanému textu.

Korekcia krátkozrakosti:

Myopia sa koriguje „mínusovými“ okuliarovými šošovkami, ktoré posunú obraz na sietnicu a ten sa tak stáva ostrým.