ASTIGMATISMUS

Je refrakčná vada (chyba), ktorá je najčastejšie spôsobená nepravideľným zakrivením prednej plochy rohovky. Bežné zakrivenie rohovky je sférické, má teda pravideľný guľový tvar, pri astigmatizme má však v dvoch osiach kolmých na seba rôzne zakrivenie, tomu hovoríme tórická plocha. Pozorovaný predmet sa takto nezobrazuje v jednom ohnisku, ale v určitom rozmedzí ohniskových vzdialeností. Človek, trpiaci astigmatizmom, nevidí ostro ani na diaľku ani na blízko.

Príznaky:

Astigmatické oko vidí neostro a rozmazane na diaľku ako aj na blízko. Čo môže spôsobovať časté bolestí očí a hlavy. Zreteľné sú problémy pri šoferovaní auta za znížených sveteľných podmienok, keď je výhľad značne skreslený, ako aj pri čítaní, keď dochádza k častej zámene podobných písmen a znakov.

Korekcia:

Astigmatizmus sa koriguje sférickými a cylindrickými okuliarovými šošovkami, ktoré vyrovnávajú nepravideľné zakryvenie rohovky. Takéto šošovky majú preto dve dioptrické hodnoty. Z uvedených cylindrická hodnota je udaná spolu s osou v ktorej je najúčinejšia.